ŞAH İBRAHİM VELİ OCAĞI

Şah İbrahim Veli Ocağı şu ana kadar hakkında bilimsel bilgi ve dokümanın yeterince araştırılmadığı bir ocaktı. Bu çalışmanın üç boyutu vardır.

Bunlardan birincisi Şah İbrahim Veli ocağına ait bilgi ve belgelerdir.

İkincisi özellikle Çorum ve Malatya’da yapılan alan çalışmalarıdır. Bu çalışma daha çok kültürel köy çalışmaları ve karşılaştırmalarıdır.

Üçüncü olarak her iki köyde yapılan sözlü tarih çalışmaları ile elde edilen bilgilerin karşılaştırılmasına dayanmaktadır.